Vemär jag?

Vem är jag på jorden?

En liten fjärt bland alla andra?!

Vem är jag som inte är som jag borde?

För någon betyder jag mer än någon annan.

Någon betyder mer för mig än någon annan!

Vem är jag egentligen?

Jag vet inte vem jag är och vad jag har för syfte här på jorden. 

Men en sak är säker, jag är mamma till världens finaste Walther och utan honom är jag ingenting alls!

Vemär jag?

Vem är jag på jorden?

En liten fjärt bland alla andra?!

Vem är jag som inte är som jag borde?

För någon betyder jag mer än någon annan.

Någon betyder mer för mig än någon annan!

Vem är jag egentligen?

Jag vet inte vem jag är och vad jag har för syfte här på jorden. 

Men en sak är säker, jag är mamma till världens finaste Walther och utan honom är jag ingenting alls!