Hellu! Jag har kommit på en rolig sak, att skriva en  Bucketlist. En bucketlist innebär  en lista med saker man skulle  vilja uppleva, se eller