Autistiskt Syndrom

Autism

(uppgifter hämtade från Autism och Aspergerförbundet)

(autistiskt syndrom, infantil autism, Kanners syndrom)

Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning, vars symtom visar sig före tre års ålder. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen.

Autism kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv. Autism är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning.

Det var när barnläkaren Leo Kanner 1943 publicerade en artikel om en grupp barn med vad han kallade autistiska störningar i den känslomässiga utvecklingen, eller tidig infantil autism, som intresset för autism vaknade. Sedan dess har definitionen av autism utvecklats och breddats men resultaten från Kanners studier ligger fortfarande till grund för kunskapen om kärnsymtomen vid autism.

Symtomtriaden
För att ett barn ska få diagnosen autism krävs genomgripande och kvalitativa begränsningar inom tre huvudområden (man brukar kalla denna indelning för Wings triad, efter forskaren Lorna Wings studier om autism på 70-talet);

* förmågan till social interaktion,
* förmågan till ömsesidig kommunikation,
* föreställningsförmågan vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen.

Begränsningarna ska vara så allvarliga att de påverkar barnets vardag och symtomen på autism ska ha visat sig före tre års ålder.

Andra symtom
Förutom symtom inom dessa tre huvudområden finns en rad andra mycket vanliga symtom vid autism. Att dessa symtom inte är diagnosgrundande beror på att de kan förekomma även vid andra funktionsnedsättningar och tillstånd än autism och att inte samtliga individer med autism har dem.

Några mycket vanliga tillkommande svårigheter är utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselnedsättningar samt talsvårigheter. Andra vanliga symtom är avvikande sinnesreaktioner, avvikande aktivitetsnivå, avvikande ätbeteende, självskadande beteende, tics och sömnavvikelser Uppskattningsvis 80 procent av de individer som får diagnosen autism har en IQ under 70.

Walther och autistiskt syndrom:
Walther var 4 år och 3 mån när vi fick diagnos på honom. Detta efter ca 2 års kämpande med att något var ”fel”. Man trodde först att han bara var sen och vi fick ofta höra att han är född sent på året. Sen skylldes det på att han nog har en hörselnedsättning m.m. Men efter en jobbig period på dagis och efter att man lagt märke till vissa saker som skiljde sig från de andra barnen så fick vi äntligen hjälp av en specialpedagog som kunde kartlägga och sen att något inte stämde. Vi var tydliga med att vi misstänkte Autism. När Walther var 2-3 år och vi började misstänka autism såg vi tecken som:

 • Svårigheter att samspela och leka med andra barn. Det blev bredvid lek mest. Lekte han med andra barn så gick det bara med ett barn i taget! Kom fler barn gick han undan och lekte för sig själv
 • Den dagisfröken som tog emot Walther på morgonen fick ta hand om honom och hjälpa honom under dagen, det var jättesvårt för Walther om det blev någon annan som hjälpte honom. Han blev ledsen och osäker.
 • Han började alltid dagen med pussel, direkt till pusselhyllan och ta ner ett pussel. Försökte de få honom att göra något annat blev han jätteledsen.
 • Olika tider och lång ledighet fungerade inte, han blev både ledsen och osäker när han kom tillbaka till dagis.
 • Sen talutveckling
 • Svårigheter med att äta, vi fick finfördela kött väldigt länge, köttbullar och korv va det som han helst åt. Kokta ägg var det han åt till frukost hemma!
 • Han följde inte med utvecklingsmässigt! Hans utvecklingskurva var ojämn!
 • Han hade bristfällig förmåga att ha ögonkontakt
 • Han hade svårt att ta kontakt eller hålla kontakt med andra. Ville han ha hjälp så tog han handen på den som han ville ha hjälp av.
 • Han hade återupprepade stereotypa beteenden. Han kunde lägga samma pussel 10 gånger och vända på det och lägga om det. Han brydde sig inte om motivet utan han la bara pusslet.
 • Svårigheter i folksamling, stora grupper och högljudda miljöer
 • När det blev stressigt för honom eller om han blev upphetsad i en situation så bet han i sina kläder. En vinter bet han sönder 3 jackor!
 • Han intresserade sig tidigt för arbetsfordon och tåg. Dessa intressen hänger med än idag. När det gäller tåg är det gamla tåg som gäller.
 • Svårigheter att somna. (När han väl sov så sov han rätt gott). Han fick vid 8 års ålder ett tyngdtäcke! Vilket underlättade enormt mycket!

Redan när Walther var bebis såg vi saker som vi då inte förstod kunde ha med hans autism att göra.

 • Jobbigt när det var mycket folk och mycket ljud. Vi gick på babycafé och sjöng. Men han var ofta missnöjd. Hur jag än gjorde, matade, bytte blöja lät han sova innan så var han oftast missnöjd!
 • Han hade svårt att ta vissa nappar och nappflaskor. De nappar som hade en rund översida och platt undersida klarade han av.
 • Att amma honom var jättesvårt, jag försökte, men han hade svårt att få tag och suga rätt. 2 veckor med amning, pumpning och ersättning räckte för mig. Blev sedan enbart ersättning. Och första 1 -2 veckorna gav vi honom ersättning i kopp för att de nappar vi hade till flaskorna hemma inte funkade till honom.

Han började skolan 1 år senare än sina jämngamla kamrater. Och gick då i en klass på ca 20 barn (vanlig klass). Han hade kompisar och personalen hjälpte till så gott de kunde. Men inte tillräckligt! Att sen en personal som var den som Walther hade mest förtroende för skadade sig illa och blev sjukskriven gjorde saker ännu svårare. Han låste sig ofta i skolan, kissade eller bajsade i byxorna. Satt tyst som en mus i ett hörn när det var rörigt omkring honom och bet sönder sina kläder. På samlingen försökte man byta plats för honom, men det blev för jobbigt. Han var alltid i behov att sitta intill en personal. Samlingen var jobbigast på hela dagen för honom.

Förutom sin autism har Walther också en lindrig utvecklingsstörning. Vilket innebär att han har ett IQ på strax under 70. Denna sattes när han fyllt 7 år. Och gav oss  möjlighet att ansöka om plats på grundsärskolan. Vilket vi gjorde. Och det blev mycket bättre! Idag är han en helt annan kille än när han började skolan. Dels har han ju självklart mognat. Men att ha kommit i en klass på 5 barn med 3 personal har gjort så mycket. Han är mer social, han har blivit mer verbal, han har lärt sig läsa, och även börjat räkna jättebra.

Hur saker kommer att bli i framtiden vet vi ännu inte, vi tar en liten tid i taget.

 

Ta hand om er!//

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

CommentLuv badge